អំពីយើង

Anamai Sabay Sabay អង្គការ មួយ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 4 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021។ អង្គការនេះបង្កើតឡើង ដើម្បីការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ ការពារអាយុជីវិតមនុស្ស និងរួមចំណែកដល់សង្គម ដោយគិតគូរអំពីវិធីលើកកំពស់ តាមវិធានប្រតិបត្តិ (3M) ដើម្បីប្រជាជនមូលដ្ឋាន។

អង្គការនេះមានអាសយដ្ឋាននៅ ផ្ទះលេខ A8, ភូមិដំណាក់ត្រយឹង、 សង្កាតចោមចៅ 2、ខណ្ឌពោសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ

សមាជិក

លោក សារ៉ាត

( ប្រធាន )

លោក ឡុង

( អនុប្រធាន )

លោក ម៉ាស៊ឹដា

( ទីប្រឹក្សា )

លោក អៃប៊ីគិ

( ទីប្រឹក្សា )

អ្នកនាង ស្រីអូន

( កិច្ចការ​ទូទៅ )

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ

070 838 402 (លោក សារ៉ាត)

016 777 630 (លោក ឡុង)

070 202 308 (អ្នកនាង ស្រីអូន)

អ៊ីម៉ែល

    ឈ្មោះ*

    លេខទូរស័ព្ទ

    អ៊ីម៉ែល

    អត្ថបទសារ