សមត្ថភាពគិត

ឧទាហរណ៍

✔️ កិច្ចប្រជុំ / របាយការណ៍

✔️ សិក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយគ្រប់ពេលនិងទីកន្លែង

✔️ គំនិត Egocentric តែងតែជាប់គាំង។

✔️ ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមឬអង្គការ

✔️ ចេះផ្ជុងផ្តើមពីរឿងតូចតាច ដើម្បីសម្រេចគោលដៅធំ។

✔️ ចេះថែរក្សាអ្វីៗឱ្យបានល្អ

✔️ ភាពប៉ិនប្រសប់គឺអាចធ្វើទៅបានដោយផ្អែកលើចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែប

✔️ ប្រាក់​ដែល​ចំណាយ​លើ​ការ​អប់រំ​នឹង​ត្រលប់​មក​វិញ​ច្រើន​ដង មិនចេះរីងស្ងួត