អំពីយើង

យើងគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលសាជីវកម្ម ដូចជាការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មី ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងសកម្មភាពសម្អាត។ យើងនឹងកែលម្អជំនាញបុគ្គល និងក្រុមតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក។ វាគឺជាអង្គការដែលគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ផ្តោតលើសុជីវធម៌ និងសីលធម៌ផ្លូវចិត្ត ដែលគួរទទួលបានយ៉ាងតិចបំផុត។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការគាំទ្រសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក ឬការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស សូមមេត្តាប្រាប់យើងពីអ្វីទាំងអស់។ ក្រុមរបស់យើងទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើង ប៉ុន្តែបុគ្គលិកទាំងអស់ចង់បន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ។ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នក។ ការគាំទ្ររបស់អ្នក នឹងជាការលើកទឹកចិត្ត។ សូមបំពេញលិខិតគាំទ្រ និងកម្រងសំណួរ។

ឥរិយាបទ

ការគោរពគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងសង្គម

ផ្នត់គំនិត

ការគោរពគ្នាដោយស្មោះត្រង់ចេះពីបេះដូង

សុជីវធម៍

សីលធម៍ក្នុងសង្គម និងជាសាធារណះ

លោក Inoue Aibiki, ខ្ញុំចូលចិត្តទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាត

វិចិត្រសាល

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ក្រុមការងារ អនាម័យសប្បាយៗ Anamai Sabay Sabay អរគុណ ដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនដែលបានជូន ភេសជ្ជៈ មកដល់ក្រុមការងារ យើងខ្ញុំ រាល់ពេលដើររើសសំរាមសម្អាតផ្លូវសាធារណៈ
#anamaisabaysabay
Telegram
t.me/+CHIZqB4y70Q2ZmQ1
Website : anamai-sabay-sabay.org
Donate us with ABA : 004311762
... See MoreSee Less

14 hours ago

... See MoreSee Less

4 days ago

ក្រុមការងារ អនាម័យសប្បាយៗ Anamai Sabay Sabay សូមថ្លែងអំណរគុណ និង អរគុណ ដល់ទឹកចិត្តគុណម្ចាស់ និង បងប្អូនដែលបានជូន ភេសជ្ជៈ មកដល់ក្រុមការងារ យើងខ្ញុំ រាល់ពេលដើររើសសំរាមសម្អាតផ្លូវសាធារណៈ
#anamaisabaysabay
Telegram
t.me/anamaisabaysabay
Website : anamai-sabay-sabay.org
Donate us with ABA : 004311762
... See MoreSee Less

3 weeks ago
See more
 •  今日の計画は 1966 ➝ 1015➝ SOS stを西に

  ハノイstを通って帰るコースです

   期待どおり

    不法投棄です

  この20mで

  手が痛いです。紙おしめ(パンパース) 雨に濡れて 大変重い  近くの 野良犬、放置飼い犬 が袋を噛み 食いちぎる❢  

    やっつけて 進みますヨ。

    コノ1015stとSOS stの三叉路周りは 不法投棄の場所化している所です。SOS stには学校がたくさんある通り

  2023-05-29

 •    今日は 5/26日 速い 5月もあと少し  はや〜

   予定は1966 ➝ 1015 ➝ 1978を1007st まで行って Uターンして帰るコースです。

     トゥクトゥクのたまり場  少し キツめのエクササイズを済ませて 1978st に向かいます。

    この通りも だいぶ キレイになって来ている❣

      (一部の所を除いて)           うれしいです。

           ドンドン やっつ

  2023-05-26

 • 今日は 1966 ➝ 1015 ➝ 1972 ➝ 10☆ ➝ 1974を東に1007stまで行ってUターンして ➝ 1015 ➝ 1966を通って帰るコースです。今 少し落ち着いて 帰るコースに 入りました。 

    今日もお坊さんから差し入れです。水と 鶏めし

    毎度毎度  m(_ _)m 🙏  ありがとうございます❣❣。

  最近 お坊さんからの差し入れが 多い 何を暗示されているのだろうか?

    

  2023-05-25

 • 今日は 1966➝1015 ➝1972約300m位しか 進まないと 思います。そして帰るコースです。

   

   入り口で キツイ エクササイズが始まりました。

  ゴミのつまみ出し 鉄製熊手で かき集め 袋に入れる。汗が吹き出る  気持ちいいゾ~❢❣

  大半袋に入れた時  ゴミ収集車が来た  ありがたいぞ  このゴミ袋を 1箇所に 集めるエクササイズは無くなる。うれしいなぁ~❣❣❣

  しめて 17袋 手が 手がヒキツル

  2023-05-22

 •  今日は1966 st➝ 1015 ➝ 1972 ➝ 1015 ➝ 1972を東に1007st まで行ってUターンして ➝  帰るコースです。

  いつものキツめのエクササイズがある所

  5袋で済みました

  そこに❣

    お坊さんから 水の差し入れです。 🙏 ありがとうございます❣本来なら 托鉢僧の方々に 私が 

  喜捨しないと いけません デモ

          ありがたいですm(_ _)m

  もうすぐUターン地点です 食

  2023-05-21

ទំនាក់ទំនង